چگونه در دوران قرنطینه دورکاری انجام دهیم؟

همانطور که می دانید، دورکاری تبدیل به یکی از شیوه های انجام فعالیت های کاری شده است. دورکاری این به معنا است که کارهای محول شده به برخی از افراد از هر جای دیگری به جز محل کار انجام می شود. یکی از مزیت های انجام دورکاری، ادامه فعالیت در هنگام بروز بحران است، که …

ادامه مطلب